LeveringLevering skjer per post til den leveringsadresse i Norge som blir opplyst når du gjør din Bestilling. Vi leverer til andre land fra vår nettbutikk på www.ullapopken.eu

leveringstid

Som regel, leverer vi Varene innen 10-14 arbeidsdager etter vår Ordrebekreftelse, med mindre andre leveringsfrister blir opplyst. Forsinkelser er av og til ikke til å unngå på grunn av uforutsette omstendigheter (force majeure) eller hvis det er en Søndag eller offentlig helligdag mellom dato for Ordrebekreftelse og dato for levering.

Vennligst merk at våre opplyste leveringstider kun er estimerte og således ikke bindende for oss. Vår maksimale leveringstid for kjøpte Varer er uansett ikke lenger enn tretti (30) dager fra vår Ordrebekreftelse.


Delleveranser

Dersom mulig, forsøker vi av miljøhensyn å sende alle bestilte Varer samlet. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å foreta delleveranser når varetilgjengeligheten tilsier, slik at du kan motta de bestilte Varene så raskt som mulig. Det påløper ingen ekstrakostnader knyttet til slike delleveranser.

Hvis du selv ønsker delleveranse, vennligst kontakt oss via vår Kundeservice:

Tel. 800 122 38

E-post: service@ullapopken.no

(mandag til fredag fra 10:00 til 14:00)