Åpenhet om personvern i Ulla Popken Fashion GmbH

Personvern er svært viktig for oss!
Hvis du overlater personopplysningene dine til oss, er du i trygge hender. Men hva trenger vi i det hele tatt personopplysningene til?


Generelt om personvern

Her finner du all generell informasjon om personvern hos Popken Fashion Group

Ansvarlig
Ansvarlig for databehandlingen beskrevet nedenfor er

Popken Fashion GmbH
Am Waldrand 19
26180 Rastede
Tlf.: 00800 – 12 16 788
E-Post: service@ullapopken.no

Lagringstid
Med mindre vi har gitt detaljert informasjon om lagringsvarigheten nedenfor, sletter vi personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for de nevnte behandlingsformålene, og det ikke er noen lovbestemte krav om lagring som hindrer sletting.

Dine rettigheter som berørt person
Ved behandling av personopplysninger gir GDPR (Personvernforordningen) deg, som berørt person, bestemte rettigheter:

Rett til informasjon (art. 15 GDPR)
Du har rett til å be om bekreftelse på om personopplysninger om deg blir behandlet. I så fall har du rett til informasjon om disse personopplysningene og til informasjonen som er oppført i detalj i art. 15 i GDPR.

Rett til retting (art. 16 GDPR)
Du har rett til å kreve umiddelbar retting av uriktige personopplysninger om deg og evt. utfylling av ufullstendige data

Rett til sletting (art. 17 GDPR)
Du har rett til å be om at personopplysninger tilknyttet deg slettes umiddelbart dersom en av grunnene i art. 17 i GDPR gjelder.

Rett til begrensning av behandlingen (art. 18 GDPR)
Du har rett til å be om begrensning av behandlingen dersom en av betingelsene oppført i art. 18 i GDPR er oppfylt, f.eks. hvis du har protestert mot behandlingen, for varigheten av kontrollen utført av den ansvarlige.

Rett til dataportabilitet (art. 20 GDPR)
I enkelte tilfeller, oppført i detalj i art. 20 i GDPR, har du rett til å motta personopplysningene om deg i et strukturert, vanlig og maskinlesbart Format, eller til å be om overføring av disse opplysningene til en tredjepart.

Angrerett (art. 7 GDPR)
Hvis data behandles på grunnlag av ditt samtykke, har du i henhold til art. 7 paragraf 3 i GDPR rett til å tilbakekalle samtykket til bruk av dine personopplysninger når som helst. Vær oppmerksom på at tilbakekallingen kun gjelder for fremtiden. Behandling som har funnet sted før tilbakekallet berøres ikke.

Rett til å protestere (art. 21 GDPR)
Hvis data samles inn på grunnlag av art. 6 avsn. 1 s. 1 bokstav f i GDPR (databehandling for å beskytte legitime interesser), har du rett til å protestere mot behandlingen når som helst av årsaker som utspringer fra din spesielle situasjon, ved varsel til Popken Fashion GmbH, Am Waldrand 19, D-26180 Rastede eller via e-post til service@ullapopken.dk. Vi vil da ikke lenger behandle personopplysningene med mindre det er beviselig tvingende legitime grunner for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen tjener til å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettskrav.

Rett til å protestere (art. 21 GDPR)
Hvis data behandles på grunnlag av art. 6 avs . 1 s. 1 bokstav f GDPR (databehandling for å ivareta legitime interesser) eller på grunnlag av art. 6 avsn. 1 s. 1 bokstav e i GDPR (databehandling for å ivareta allmenne interesser eller i utøvelse av offentlig myndighet), har du rett til å protestere mot behandlingen når som helst av årsaker som utspringer fra din spesielle situasjon. Vi vil da ikke lenger behandle personopplysningene med mindre det er beviselig tvingende legitime grunner for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen tjener til å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettskrav.

Rett til å klage til en tilsynsmyndighet (art. 77 GDPR)
Hvis data samles inn på grunnlag av art. 6 avsn. 1 s. 1 bokstav f i GDPR (databehandling for å beskytte legitime interesser), har du rett til å protestere mot behandlingen når som helst av årsaker som utspringer fra din spesielle situasjon, ved varsel til Popken Fashion GmbH, Am Waldrand 19, D-26180 Rastede eller via e-post til service@ullapopken.dk. Vi vil da ikke lenger behandle personopplysningene med mindre det er beviselig tvingende legitime grunner for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen tjener til å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettskrav.

Rett til å protestere (art. 21 GDPR)
I henhold til art. 77 i GDPR har du rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet dersom du mener at behandlingen av opplysningene dine er i strid med personvernbestemmelser. Klageretten kan spesielt gjelde hos en tilsynsmyndighet i medlemsstaten der du har ditt vanlige opphold, arbeidssted, eller stedet for den påståtte overtredelsen.

Gjøre dine rettigheter gjeldende
Med mindre annet er angitt over, må du kontakte Popken Fashion GmbH, Am Waldrand 19, D-26180 Rastede eller sende en e-post til datenschutz@popken.no for å gjøre gjeldende dine rettigheter som datasubjekt.Personverninformasjon for nettstedet vårt

Her finner du all annen informasjon om personvern på nettstedet vårt

Velkommen til Ulla Popken Fashion GmbH! Vi setter pris på at du besøker nettstedet vårt og takker for interessen for selskapet, produktene og nettstedet vårt. Det er viktig for oss å beskytte personvernet ditt når du bruker nettstedet. Nedenfor vil vi informere deg om håndteringen av opplysningene dine i samsvar med art. 13 i personvernsforordningen (GDPR).

Bruksdata
Når du besøker nettstedet vårt, blir såkalte bruksdata midlertidig evaluert på webserveren vår som en protokoll for statistiske formål for å forbedre kvaliteten på nettstedet. Dette datasettet består av
  • navnet og adressen til det forespurte innholdet,
  • datoen og klokkeslettet for spørringen,
  • mengden data som overføres,
  • tilgangsstatusen (innhold overført, innhold ikke funnet),
  • beskrivelsen av nettleseren som brukes og operativsystemet,
  • henvisningslenken, som indikerer fra hvilken side du kom til vår,
  • IP-adressen til den forespørrende datamaskinen, som er forkortet på en slik måte at en personlig referanse ikke lenger kan etableres.
De nevnte protokolldataene blir kun evaluert anonymt.

Lagring av IP-adressen for sikkerhetsformål
I tillegg lagrer vi IP-adressen som overføres av nettleseren din i forkortet form, strengt øremerket til en periode på syv dager, for å kunne oppdage, begrense og eliminere angrep på nettstedet vårt. Etter denne tidsperioden sletter eller anonymiserer vi IP-adressen. Det rettslige grunnlaget er art. 6 avsn. 1 s. 1 bokstav f GDPR.

Datasikkerhet
For å beskytte dataene dine mot uønsket tilgang så omfattende som mulig, iverksetter vi tekniske og organisatoriske tiltak. Vi bruker en krypteringsprosess på våre nettsider. Dine opplysninger overføres fra datamaskinen din til serveren vår og omvendt via Internett med hjelp av TLS-kryptering. Du kan vanligvis gjenkjenne dette på det lukkede låsesymbolet i statuslinjen i nettleseren din og adresselinjen som begynner med https://.

Nødvendige informasjonskapsler
Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt, som er nødvendige for å bruke det.
Informasjonskapsler er små tekstfiler som kan lagres og leses på enheten du bruker. Det skilles mellom øktinformasjonskapsler, som slettes straks du lukker nettleseren, og permanente informasjonskapsler, som lagres utover den enkelte økten.
Noen av disse informasjonskapslene inneholder kun informasjon om bestemte innstillinger, og kan ikke knyttes til enkeltpersoner. De kan også være nødvendige for å sørge for brukervennlighet, sikkerhet og implementering av siden på nettstedet.
Vi bruker disse informasjonskapslene på grunnlag av GDPRs art. 6 avsn. 1 s. 1 bokstav f.
Du kan stille inn nettleseren din slik at den informerer deg om plassering av informasjonskapsler. Dermed blir bruken av informasjonskapsler synlig for deg. Du kan også slette informasjonskapsler når som helst ved å bruke tilsvarende nettleserinnstilling og hindre at nye informasjonskapsler opprettes. Vær oppmerksom på at nettstedet vårt da kanskje ikke vises, og at enkelte funksjoner ikke lenger er teknisk tilgjengelige.

Tilbyder Formål Lagringstid Rimelig personvernnivå
Anonymous-consents Spørringsinformasjon informasjonskapselbanner 1 år Behandling innenfor EU/EØS.
Bazaarvoice Webanalytics 1 år Utilstrekkelig personvernnivå.
Hvis du ønsker å protestere mot behandlingen,
kan du slutte å bruke nettstedet vårt.
brandName Merkeutvalg Økt Behandling innenfor EU/EØS.
Informasjonskapsel-varsling Spørring informasjonskapselbanner 1 år Behandling innenfor EU/EØS.
Dynamic Yield Personlig tilpasset nettsideinnhold Økt/30 dager/1 år Utilstrekkelig personvernnivå.
Hvis du ønsker å protestere mot behandlingen,
kan du slutte å bruke nettstedet vårt.
Dynatrance (rxvt) Tidsavbrudd for økten Økt Behandling innenfor EU/EØS.
JSESSIONID Identifikator for gjeldende økt Økt Behandling innenfor EU/EØS.

Besøksmåling
Vi bruker webanalyseverktøy for å designe nettstedet vårt etter behov. Disse oppretter brukerprofiler basert på pseudonymer. For dette formålet lagres permanente informasjonskapsler på sluttenheten din og leses av oss. I tillegg er det mulig at vi henter gjenkjenningsfunksjoner for nettleseren eller enheten din (f.eks. et såkalt nettleserfingeravtrykk eller din uforkortede IP-adresse). Dermed blir vi i stand til å gjenkjenne tilbakevendende besøkende og telle dem som det.

Dessuten bruker vi følgende funksjoner som en del av besøksmålingen:

  • Vi beriker de pseudonyme dataene med andre data som tredjeparter gjør tilgjengelig for oss. På denne måten blir vi i stand til å registrere demografiske kjennetegn for våre besøkende, f.eks. informasjon om alder, kjønn og bosted..
  • Vi bruker en gjenkjenningsmetode som lar oss registrere og deretter evaluere musepekerbevegelsene til våre besøkende

Databehandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke i samsvar med art. 6 avsn. 1 s. 1 bokstav a Kapittel 2-7b, Lov om elektronisk kommunikasjon dersom du har gitt ditt samtykke via våre bannere.
Hvilke tredjepartsleverandører bruker vi i denne sammenhengen?
Nedenfor nevner vi tredjepartsleverandørene som vi samarbeider med i forbindelse med besøksmålingen. Dersom opplysningene behandles utenfor EU eller EØS i denne sammenhengen, må du være oppmerksom på at det er risiko for at myndighetene vil få tilgang til opplysningene for sikkerhets- og overvåkingsformål uten å informere deg eller at du kan klage. Hvis vi bruker leverandører i usikre tredjeland og du samtykker, skjer overføringen til et tredjeland på grunnlag av GDPRs art. 49 avsn. 1 bokstav a.

Tilbyder Maksimal lagringstid Rimelig personvernnivå Tilbakekall med samtykke
Google Analytics 26 måneder Utilstrekkelig personvernnivå.
Overføringen er basert på
art. 49 avsn. 1 bokstav a GDPR.
Hvis du ønsker å tilbakekalle
samtykket, må du klikke hier og
foreta riktig innstilling via banneret vårt.
Econda Behandling innenfor EU/EØS Hvis du ønsker å tilbakekalle
samtykket, må du klikke hier og
foreta riktig innstilling via banneret vårt.

Tredjeparters sporingsteknologier for reklameformål
Vi bruker teknologier for sporing på tvers av enheter slik at vi kan vise deg målrettet reklame på andre nettsteder basert på ditt besøk på nettstedet vårt, og vi kan se hvor effektive reklametiltakene våre har vært.
Databehandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke i samsvar med GDPRs art. 6 avsn. 1 s. 1 bokstav a eller Kapittel 2-7b, Lov om elektronisk kommunikasjon, dersom du har gitt samtykke via vårt banner. Ditt samtykke er frivillig og kan trekkes tilbake når som helst.
Hvordan fungerer sporingen?
Når du besøker nettstedet vårt, er det mulig at tredjepartsleverandørene som er oppført nedenfor henter gjenkjenningsfunksjoner for nettleseren eller enheten din (f.eks. et såkalt nettleserfingeravtrykk), evaluerer IP-adressen din, lagrer eller leser gjenkjenningsfunksjoner på enheten din (f.eks. informasjonskapsler) eller får tilgang til individuelle sporingspiksler.
De enkelte funksjonene kan brukes av tredjepartsleverandørene til å gjenkjenne enheten din på andre nettsteder. Vi kan engasjere relevante tredjeparter for å vise annonser basert på sidene du besøker på nettstedet vårt
Hva betyr sporing på tvers av enheter?
Hvis du registrerer deg hos tredjepartsleverandøren med dine egne brukerdata, kan de respektive gjenkjenningsfunksjonene til forskjellige nettlesere og sluttenheter kobles til hverandre. Hvis for eksempel tredjepartsleverandøren har laget sin egen funksjon for den bærbare, stasjonære PC-en, smarttelefonen eller nettbrettet du bruker, kan disse enkelte funksjonene tilknyttes hverandre straks du bruker en tredjepartstjeneste med påloggingsdataene dine. Dermed kan tredjepartsleverandøren også målrette annonsekampanjene våre til flere ulike enheter.
Hvilke tredjepartsleverandører bruker vi i denne sammenhengen?
Under nevner vi tredjepartsleverandørene som vi samarbeider med for reklameformål. Dersom opplysningene behandles utenfor EU eller EØS i denne sammenhengen, må du være oppmerksom på at det er risiko for at myndighetene vil få tilgang til opplysningene for sikkerhets- og overvåkingsformål uten å informere deg eller at du kan klage. Hvis vi bruker leverandører i usikre tredjeland og du samtykker, skjer overføringen til et tredjeland på grunnlag av GDPRs art. 49 avsn. 1 bokstav a.

Tilbyder Formål Rimelig personvernnivå Tilbakekall med samtykke
Bazaarvoice Produktvurdering Utilstrekkelig personvernnivå.
Overføringen er basert på
GDPRs art. 49 avsn. 1 bokstav a.
Hvis du ønsker å tilbakekalle samtykket
må du klikke her og foreta
riktig innstilling via banneret vårt.
Dynamic Yield Personalisering Utilstrekkelig personvernnivå.
Overføringen er basert på
GDPRs art. 49 avsn. 1 bokstav a.
Hvis du ønsker å tilbakekalle samtykket
må du klikke her og foreta
riktig innstilling via banneret vårt.
Econda Sporing Behandling innenfor
EU/EØS
Hvis du ønsker å tilbakekalle samtykket
må du klikke her og foreta
riktig innstilling via banneret vårt.
Google Tag Manager Funksjonell Utilstrekkelig personvernnivå.
Overføringen er basert på
GDPRs art. 49 avsn. 1 bokstav a.
Hvis du ønsker å tilbakekalle samtykket
må du klikke her og foreta
riktig innstilling via banneret vårt.
Hotjar Analyse Behandling innenfor
EU/EØS
Hvis du ønsker å tilbakekalle samtykket
må du klikke her og foreta
riktig innstilling via banneret vårt.
Microsoft Advertising Markedsføring Utilstrekkelig personvernnivå.
Overføringen er basert på
GDPRs art. 49 avsn. 1 bokstav a.
Hvis du ønsker å tilbakekalle samtykket
må du klikke her og foreta
riktig innstilling via banneret vårt.

Innebygde videoer
Vi legger inn videoer på våre nettsider som ikke er lagret på våre servere. Et anrop av sidene våre med innebygde videoer fører til at innhold fra tredjepartsleverandøren som leverer videoene, lastes inn på nytt. Dette gir tredjepartsleverandøren informasjon om at du har besøkt siden vår og bruksdataene som er teknisk påkrevd i denne sammenhengen.
Vi har ingen innflytelse på tredjepartens videre databehandling.
Innbyggingen skjer på grunnlag av GDPRs art. 6 avsn. 1 s. 1 bokstav f og for å gjøre nettstedet vårt så tiltalende og informativt som mulig.

Tilbyder Maksimal lagringstid Rimelig personvernnivå Tilbakekall med samtykke
YouTube / Google LLC (USA) Utilstrekkelig personvernnivå.
Overføringen er basert på
GDPRs art. 49 avsn. 1 bokstav a.
Hvis du ønsker å tilbakekalle samtykket,
må du klikke her og foreta
riktig innstilling via banneret vårt.
Vimeo Behandling innenfor EU/EØS Hvis du ønsker å tilbakekalle samtykket,
må du klikke her og foreta
riktig innstilling via banneret vårt.

Karttjenester (Google Maps)
På våre nettsider legger vi inn karttjenester som ikke er lagret på våre servere. Et anrop til sidene våre med innebygde karttjenester fører til at innhold fra tredjepartsleverandøren som tilbyr karttjenestene lastes inn på nytt. Dette gir tredjepartsleverandøren informasjon om at du har besøkt siden vår og bruksdataene som er teknisk påkrevd i denne sammenhengen.
Vi har ingen innflytelse på tredjepartens videre databehandling.
Innbyggingen skjer på grunnlag av GDPRs art. 6 avsn. 1 s. 1 bokstav f og for at du skal kunne bruke karttjenester.
Dessuten spør vi om plasseringen din for å gjøre det enklere for deg å bruke karttjenesten. Dette skjer basert på ditt samtykke.

Tilbyder Maksimal lagringstid Rimelig personvernnivå Tilbakekall med samtykke
Google (USA) Utilstrekkelig personvernnivå.
Overføringen er basert på
art. 49 avsn. 1 bokstav a GDPR.
Hvis du ønsker å tilbakekalle samtykket,
må du klikkeher og foreta
riktig innstilling via banneret vårt.

Abonnement og utsendelse av nyhetsbrev
Du kan abonnere på et nyhetsbrev på nettsidene våre. Vær oppmerksom på at vi trenger bestemte opplysninger (minimum e-postadresse) for ditt abonnement på nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet vil kun bli sendt hvis du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke i samsvar med GDPRs art. 6 avsn. 1 s. 1 bokstav a. Etter at du har lagt inn en bestilling på nettstedet vårt, vil du motta en bekreftelse via e-post til e-postadressen du oppga (såkalt double opt-in). Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst. Du kan få en ukomplisert måte å trekke tilbake samtykket på, f.eks. via avbestillingslenken i hvert nyhetsbrev eller på telefon via Servicesenteret.
Som en del av nyhetsbrevregistreringen lagrer vi ytterligere opplysninger i tillegg til opplysningene som allerede er nevnt, i den grad dette er nødvendig for at vi skal kunne bevise at du har bestilt nyhetsbrevet vårt. Dette kan inkludere lagring av hele IP-adressen ved bestilling eller bekreftelse av nyhetsbrevet, samt en kopi av bekreftelsen via e-posten vi sendte.
Hvis du bestiller nyhetsbrevet vårt, ber vi deg som en del av bestillingsprosessen om å godta ytterligere nyhetsbrevsporing. Hvis du gir oss tilsvarende samtykke i samsvar med GDPRs art. 6, avsn. 1, s. 1, bokstav a legger vi inn en sporingspiksel i nyhetsbrevet vi sender deg for å vite når du klikket på eller åpnet lenker i nyhetsbrevet.
Hvis du ønsker å trekke tilbake samtykket, kan du bruke lenken i hvert nyhetsbrev for å melde deg av eller endre samtykket ditt. Informasjon om utsendelse av nyhetsbrev til eksisterende kunder finner du under databehandling for ordrebehandling.

Annet teknisk tredjepartsinnhold og -funksjoner uten samtykke
Vi bruker de tekniske funksjonene og innholdet fra tredjeparter som er oppført under for å vise nettsidene våre.
Et anrop til sidene våre fører til at innholdet til tredjepartsleverandøren som tilbyr disse funksjonene og innholdet, lastes inn på nytt. Dette gir tredjepartsleverandøren informasjon om at du har besøkt siden vår og bruksdataene som er teknisk påkrevd i denne sammenhengen.
Vi har ingen innflytelse på tredjepartens videre databehandling. Innbyggingen skjer på grunnlag av GDPRs art. 6 avsn. 1 s. 1 bokstav f og for å gjøre nettstedet vårt så tiltalende og informativt som mulig.

Tilbyder Maksimal lagringstid Rimelig personvernnivå Tilbakekall med samtykke
Bazaarvoice 1 år Utilstrekkelig personvernnivå.
Overføringen er basert på
GDPRs art. 49 avsn. 1 bokstav a.
Hvis du ønsker å tilbakekalle samtykket,
må du klikke her og foreta
riktig innstilling via banneret vårt.
Dynamic Yield 1 år Utilstrekkelig personvernnivå.
Overføringen er basert på
GDPRs art. 49 avsn. 1 bokstav a.
Hvis du ønsker å tilbakekalle samtykket,
må du klikke her og foreta
riktig innstilling via banneret vårt.Databehandling ved bestilling

Her finner du all annen informasjon om personvern for nettbestillinger, telefonbestillinger eller postbestillinger

Nedenfor ønsker vi å informere deg i samsvar med art. 13 i personvernsforordningen (GDPR) om databehandlingen som en del av bestillingsprosessen via nettbutikk, katalog eller telefon samt databehandlingen i forbindelse med interesserelatert elektronisk reklame (e-post, telefon) og postreklame (katalog, brosjyrer, andre trykte utsendelser).

Databehandling for behandling av bestillinger

For å behandle bestillingen behandler vi informasjonen om varene du har bestilt, navnet ditt, e-postadressen, adressen og eventuelt en annen leveringsadresse. Ved levering til pakkestasjonen behandler vi også postnummeret ditt og pakkestasjonsnummeret. Ved butikklevering behandler vi butikkvalget ditt. Det juridiske grunnlaget for denne databehandlingen er GDPRs art. 6 avsn. 1 bokstav b.

Dessuten behandler vi navn, adresse og fødselsdato for kredittsjekk. Dette gjøres av vår ordrebehandler CRIF Bürgel GmbH. Kredittsjekken utføres i henhold til GDPRs art. 6 avsn. 1 bokstav f i den legitime interessen i å unngå risiko for manglende betaling.

Bestillingen din vil bli sendt av våre tjenesteleverandører DHL og Hermes.

Databehandling for gjennomføring av betaling

Avhengig av betalingsmåten behandler vi ulike data:

PayPal

Hvis du bruker PayPal til å betale, overfører vi til PayPal (Europe) S.à.R.l. et Cie, S.C.A., Luxembourg (PayPal) kjøpesummen som skal betales. Denne dataoverføringen skjer på grunnlag av GDPRs art. 6 avsn. 1 bokstav b. Ytterligere betalingsbehandling er PayPals ansvar. Mer informasjon om databehandling hos PayPal finner du på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full#7

Kredittkort

Ved betaling med kredittkort behandler vi i tillegg til bestillingsopplysningene også opplysninger om kredittkortleverandøren din, utstedende bank, hvis aktuelt, det maskerte kortnummeret, navnet på kortinnehaveren og utløpsdatoen på grunnlag av GDPRs art. 6 avsn. 1 s. 1 bokstav b. Vi overfører disse dataene til banken eller kredittkortleverandøren din, som deretter behandler opplysningene dine for egne formål.

Nyhetsbrevutsendelse

Vi bruker e-postadressen din, som vi mottar som en del av bestillingen, til å sende ut nyhetsbrev, og vi bruker navnet ditt til å adressere til deg personlig. Vi inkluderer også individuelle sporingspiksler i vårt nyhetsbrev, der vi kan registrere når nyhetsbrevet som ble sendt til deg, ble hentet eller åpnet, og individualisere lenkene i nyhetsbrevet for å kunne se når du klikket på hvilken lenke. Det juridiske grunnlaget for denne databehandlingen er GDPRs art. 6 avsn. 1 bokstav f. Vår legitime interesse ligger i å kunne gi deg relevante tilbud, informere deg om nye motetrender og aktuelle tilbud, rabattkampanjer og andre fordeler.

Du kan motsette deg denne databehandlingen når som helst. For å gjøre dette kontakter du vår kundeservice på tlf. 00800 – 12 16 788 eller epost til service@ullapopken.no eller klikker på avmeldingslenken i nyhetsbrevet.

Tilfredshetsundersøkelser

Som en del av tilfredshetsundersøkelser bruker vi e-postadressen din til å sende spørreskjemaer og evalueringsskjemaer. Vi bruker også navnet ditt for å adressere til deg personlig. Om nødvendig behandler vi også informasjonen om hvilke varer du har kjøpt.

Dette gjøres på grunnlag av GDPRs art. 6 avsn. 1 bokstav f, i den legitime interessen kontinuerlig å kunne forbedre tilbudet vårt og kunne svare på kundeforespørsler. Du kan motsette deg denne databehandlingen når som helst. For å gjøre dette kontakter du vår kundeservice på tlf. 00800 – 12 16 788 eller via e-post til service@ullapopken.no eller klikker på avmeldingslenken som er inkludert i hvert nyhetsbrev.

Utsendelse av reklame i posten

Vi bruker opplysningene som samles inn som en del av bestillingen til interessebasert postreklame (f.eks. kampanjebrosjyrer, katalog). Til dette formålet behandler vi spesielt navn og adresse, e-postadresse, telefonnummer og eventuelt varene du har kjøpt og din fødselsdato. I denne sammenhengen bruker vi de nevnte opplysningene til å sende tredjepartsreklame.

Det juridiske grunnlaget for denne databehandlingen er GDPRs art. 6 avsn. 1 bokstav f. Vi behandler opplysningene i den legitime interessen å kunne gi deg relevante tilbud.

Du kan motsette deg denne databehandlingen når som helst. Vennligst bruk følgende kontaktmuligheter – via telefon på tlf. 00800 - 12 16 788 eller via e-post til service@ullapopken.no.

Reklame via telefon eller SMS

Dersom du har gitt separat samtykke til å bli informert av oss på telefon eller SMS om selskapets egne produkter, vil den tilsvarende behandlingen skje på grunnlag av GDPRs art. 6 avsn. 1 s. 1 bokstav a. Samtykket kan når som helst tilbakekalles med virkning for fremtiden, uten at dette påvirker lovligheten av behandlingen som har funnet sted så langt. Vennligst bruk følgende kontaktmuligheter – via telefon på tlf. 00800 - 12 16 788 eller via e-post til service@ullapopken.no.

Deling av data

Selvfølgelig behandler vi opplysningene dine konfidensielt, og vi overfører dem ikke til tredjeparter. Vi bruker imidlertid tjenesteleverandører som er strengt bundet av instruksjoner, for eksempel i IT eller ved arkivering og destruksjon av dokumenter, ordreaksept og -forsendelse, kredittvurderinger, kundeservice (callsenter), som kontrakter om ordrebehandling er inngått med.

I enkelttilfeller kan opplysningene dine brukes til markedsføringssamarbeid med partnerbedrifter. Du vil da motta trykt reklame fra våre partnere. Dine opplysninger vil imidlertid ikke bli gitt videre til våre partnerbedrifter. Dine opplysninger forblir hos oss. Samarbeidet håndteres av eksterne tjenesteleverandører som er strengt bundet av instruksjoner.Personvernsinformasjon for konkurranser

Her finner du all annen informasjon om Ulla Popken-konkurranser

Deltakelse i konkurranser

databehandlingen når det gjelder deltakelse i konkurranser:

Type, formål og rettslig grunnlag for databehandlingen

For å delta i en av våre konkurranser trenger vi vanligvis navn, e-postadresse og postadresse. Avhengig av konkurransen kan opplysningene variere, og det kan være nødvendig å oppgi flere opplysninger. Vi behandler disse opplysningene for å kunne gjennomføre konkurransen. Det juridiske grunnlaget for databehandlingen er ditt samtykke i samsvar med GDPRs art. 6 avsn. 1 bokstav a.

Vi bruker navn og adresse til å sende reklame i samsvar med GDPRs art. 6 avsn. 1 bokstav f, i den legitime interessen å markedsføre produktene våre eller produktene til partnerselskaper.

Dersom du har gitt et særskilt samtykke til å bli informert av oss via e-post, telefon eller SMS om selskapets egne produkter, vil den tilsvarende behandlingen skje på grunnlag av ditt samtykke i henhold til GDPRs art. 6 avsn. 1 bokstav a.

Deling av data

Selvfølgelig behandler vi opplysningene dine konfidensielt, og vi overfører dem ikke til tredjeparter. Vi bruker imidlertid tjenesteleverandører som er strengt bundet av instruksjoner, og som støtter oss i behandlingen av konkurransen, for eksempel koordinering av private kinoscreening, innenfor IT eller ved arkivering og destruksjon av dokumenter, kundeservice (Call-Center), som det er inngått kontrakter med.

I enkelttilfeller kan adresseopplysningene dine videreformidles til våre partnerbedrifter til markedsføringsformål. Som en del av en slik ordrebehandling bruker vi opplysningene dine til å sende trykt reklame fra våre partnerselskaper. Dine opplysninger vil ikke bli gitt videre til selskapet reklamen gjelder.

Lagringstid

Vi vil slette dataene dine etter at konkurransen er avsluttet, med mindre vi bruker opplysningene til reklameformål som beskrevet ovenfor. Hvis du vinner, vil vi lagre dataene dine til skatte- og betalingsformål i 10 år.