Angrerett


Dersom du benytter deg av angreretten til å kansellere Kontrakten, er vi forpliktet til å tilbakebetale deg alle betalinger som vi har mottatt fra deg, inklusive våre forsendelseskostnader (med unntak for eventuelle ekstrakostnader som vi blir påført fordi du ved Bestilling valgte en annen forsendelsesmåte enn den billigste standard forsendelsesmåte som ble tilbudt av oss). Tilbakebetalingen vil skje uten forsinkelser og senest innen 14 dager fra vi mottar melding om at du har benyttet deg av angreretten til å kansellere Kontrakten. Tilbakebetalingen vil bli gjort via samme betalingsmåte som du benyttet ved Kjøpet, med mindre du valgte å kjøpe på oppkrav eller med mindre du uttrykkelig samtykker til en annen tilbakebetalingsmåte. Vi vil ikke belaste deg noen kostnader for tilbakebetalingen. Vi kan utsette tilbakebetalingen til vi har mottatt Varen i retur eller dersom du før det oversender oss dokumentasjon for at du har returnert Varen. Du er kun forpliktet til å kompensere oss for eventuelle verditap som oppstår som følge av din uforsiktige håndtering av Varen.