Pressekontakt - har du en forespørgsel?

Hvis du har spørsmål om selskapet vårt eller trenger bilder, ta gjerne kontakt med vår PR-avdeling!
Vennligst avstå fra å bruke data, tekst og bilder på nettstedet vårt uten å konsultere oss, da de tilhører Popken Fashion GmbH.
Bruk til kommersielle formål er kun tillatt med vårt samtykke.