Generelle vilkår og betingelser for salg

1.1.
Disse generelle vilkårene og betingelsene (“Vilkårene”) gjelder i Norge for kjøp av Varer (som fremgår nedenfor) fra www.ullapopken.no/no/ (“Nettstedet”) samt for forsendelsen av Varene til den adresse som fremgår av Bestillingen.

1.2.
Nettstedet eies og drives av Popken Fashion GmbH, som er et tysk selskap med registrert kontoradresse i Am Waldrand 19, 26180 Rastede, Tyskland. Selskapet er registrert i Oldenburg tingretts Handelsregister under registreringsnummer HRB 120 726, med MVA identifikasjonsnummer DE152739137 (heretter referert til som “vi”/“oss”/“vår”).

Hvis du har noen spørsmål til disse Vilkårene eller har kommentarer til eller klager på Nettstedet vårt, vennligst send oss en epost til service@ullapopken.no.

1.3.
I disse Vilkårene, med mindre sammenhengen tilsier annet:

Kontrakt” betyr hver bindende avtale som blir inngått vedr salg av Varer, hvori disse Vilkårene inngår som integrert del;

Varer” betyr de produkter som blir markedsført på og solgt via dette Nettstedet, og som vi selger i overensstemmelse med disse Vilkårene;

Bestilling” betyr den bestilling på Varene som Kunden sender til oss. Før vi aksepterer Bestillingen, må Kunden bekrefte aksept av disse Vilkårene.

2.1.
Du bestiller Varene på vårt Nettsted ved å følge følgende fremgangsmåte:

(1) plassér Varene i handlekurven,
(2) trykk på knappen “Fortsett til kassen”,
(3) Skriv inn dine bestillingsdata (leveringsadresse, oppgjørsmåte og e-postadresse),
(4) kontroller og bekreft at du har fylt ut Bestillingen riktig; og
(5) trykk på knappen “Send Bestilling”.

2.2.
De kundedata som vi etterspør blir brukt for faktureringsformål og for å oppfylle kundens Bestilling. Hvis vi får problemer med å behandle en Bestilling, bruker vi kundens data til å komme i kontakt med Kunden. Hvis du mister dine Bestillingsopplysninger, vennligst kontakt vår kundeservice via e-post service@ullapopken.no eller telefon 800 122 38 (mandag - fredag 10:00-14:00) (“Kontaktinformasjon Kundeservice”). Vi vil da sende deg en kopi av de Bestillingsdata som du har lagret hos oss.

3.1.
Ved å trykke på “Send Bestilling”-knappen, inngir du en bindende forespørsel om å kjøpe Varene. Vi vil deretter sende deg en e-post til din e-postadresse hvor vi informerer degn om at vi har mottatt din Bestilling. Denne bekreftelsen medfører ikke at vi har akseptert din forespørsel. Ingen bindende kontrakt blir inngått før du mottar den endelige Ordrebekreftelsen fra oss. Vi kan, inntil tidspunktet for Ordrebekreftelse, kontrollere din Bestilling og avslå den fordi angjeldende Varer er utilgjengelig. I slike tilfeller vil vi informere deg omgående per e-post om at Varene ikke er tilgjengelig og vi vil tilbakebetale deg eventuelle beløp som er betalt av deg innen fjorten (14) dager deretter. Oppfyllelsen av Kontrakten mellom deg og oss skjer når dine Bestilte Varer blir sendt til deg. Du vil ikke motta andre Varer fra oss enn de du har bestilt. Kontrakten blir inngått på norsk. Vennligst merk at vi kun selger våre Varer i ordinære kvanta til alminnelige Forbrukere, og ikke til andre bestillere.

4.1.
Alle priser som fremgår på Nettstedet er i Euro og inklusive MVA, med mindre annet fremgår. Forsendelseskostnadene utgjør 69 NOK per bestilling. Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre våre priser og forsendelseskostnader frem til du inngir Bestilling.

4.2.
Vi tilbyr våre Kunder følgende oppgjørsalternativer:

Kjøp på oppkrav
Ved levering av Varene betaler du samlet Bestillingsbeløp, inkludert forsendelseskostnader, direkte til transportør, kontant.

Kjøp via kreditt- eller debetkort
Hvis du betaler med kreditt- eller debetkort, er det avgjørende at du ved Bestilling oppgir korteierens navn slik det fremgår av kortet, ditt kortnummer og korresponderende bekreftelsesnummer, navnet på kortselskapet samt kortets gyldighetsdato. Vi vil belaste kortet omgående eller, senest, når Varene sendes.

Oppgjør via PayPal
Hvis du ønsker å betale sikkert og enkelt via PayPal, vil du under betalingsprosessen bli omdirigert til PayPal. Du kan der logge deg inn med dine brukerdata og foreta betalingen. Vi belaster Bestillingsbeløpet omgående, senest når Varene sendes.

Verdikuponger
Gyldige verdikuponger kan ikke brukes til å kjøpe gavekuponger og kan bare innløses enkeltvis én gang, i forbindelse med én bestilling, med mindre andre vilkår gjelder. Det er ikke mulig å kreve verdien av kupongen utbetalt i kontanter eller godskrevet Kundekonto. Hvis din retur av Varer medfører at verdien av din samlede Bestilling blir lavere enn minsteverdien av den verdikupong som du benyttet, kan du ikke benytte deg av kupongen. Vi vil i stedet fastsette en ny ordrepris uten rabatt i den nye faktura som du mottar.

Betaling via Klarna

Hvis du velger Klarna betalingsmetode, tilbys de tilsvarende betalingstjenestene direkte av Klarna.
Hvis du trenger mer informasjon eller har spørsmål om betalingen din, vennligst kontakt Klarna direkte (https://www.klarna.com/no/) eller kontakt Klarnas kundesenter direkte (https://www.klarna.com/no/kundeservice/).

5.1.

Levering skjer per post til den leveringsadresse i Norge som blir opplyst når du gjør din Bestilling.
Vi leverer til andre land fra vår nettbutikk på www.ullapopken.eu. Våre produkter sendes ut av Tyskland under VOEC-ordningen til Norge.

Som regel, leverer vi Varene innen 10-14 arbeidsdager etter vår Ordrebekreftelse, med mindre andre leveringsfrister blir opplyst. Forsinkelser er av og til ikke til å unngå på grunn av uforutsette omstendigheter (force majeure) eller hvis det er en Søndag eller offentlig helligdag mellom dato for Ordrebekreftelse og dato for levering.

Vennligst merk at våre opplyste leveringstider kun er estimerte og således ikke bindende for oss. Vår maksimale leveringstid for kjøpte Varer er uansett ikke lenger enn tretti (30) dager fra vår Ordrebekreftelse, jf punkt 3.1. ovenfor. Dersom vi ikke leverer de kjøpte Varene innen denne maksimumsfristen, kan du beroende på årsaken til forsinkelsen be oss levere innen en rimelig tilleggsfrist. Dersom tilleggsfristen løper ut uten at vi leverer Varene til deg, har du rett til å terminere Kontrakten. Vi vil i så fall refundere deg alle beløp som er betalt i henhold til Kontrakten.

5.2.
Dersom mulig, forsøker vi av miljøhensyn å sende alle bestilte Varer samlet. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å foreta delleveranser når varetilgjengeligheten tilsier, slik at du kan motta de bestilte Varene så raskt som mulig. Det påløper ingen ekstrakostnader knyttet til slike delleveranser. Hvis vi er forsinket med å levere en del av en samlet Bestilling eller en del av en samlet Bestilling har mangler, gjelder Vilkårenes punkt 5.2., 6., 7. og 8 bare for den delen av Bestillingen som ikke blir levert eller har mangler. Hvis du selv ønsker delleveranse, vennligst kontakt oss via vår Kundeservice (se kontaktdata under punkt 2.2. ovenfor).
6.1.

Hvordan benytte deg av angreretten

I henhold til den norske Angrerettloven (2014) har du angrerett når kjøpet har blir gjort over internett eller via telefon. Du behøver ikke å oppgi noen grunn for å bruke angreretten. Du kan åpne emballasjen og undersøke Varen.
Hvis du ønsker å kansellere kjøpet ved å benytte deg av angreretten, må du informere oss per post eller e-post. Legg gjerne ved det angretett-skjema du skal ha mottatt fra oss. Du har 2 uker på deg til å melde fra, og nedtellingen begynner når du har mottatt Varen og all nødvendig informasjon (“Angrefristen”). Hvis du ikke har mottatt et ferdig utfylt angrerettskjema (på norsk), utvides fristen til inntil 12 måneder.
Hvis du ønsker å kansellere kjøpet ved å benytte deg av angreretten, må du returnere Varen til oss innen 14 dager etter at du meldte fra at du angret deg.

For å utøve angreretten, må du informere oss innen utløpet av Angrefristen. Meddelelser per post må sendes til Popken Fashion GmbH, Am Waldrand 19, 26180 Rastede, Tyskland. Du kan også henvende deg til vår Kundeservice (se kontaktinformasjon under punkt 2.2. ovenfor). Det er viktig at du gjør det klart og tydelig at du benytter deg av angreretten til å fragå kjøpet. Om nødvendig kan du benytte deg av vårt kanselleringsskjema (tilgjengelig for nedlasting på https://www.ullapopken.no/no/angrerett. For å overholde Angrefristen, er det tilstrekkelig at du varsler oss om at du ønsker å benytte deg av angreretten før fristen løper ut.

6.2.

Hva skjer etter at du har benyttet deg av angretten?

Dersom du benytter deg av angreretten til å kansellere Kontrakten, er vi forpliktet til å tilbakebetale deg alle betalinger som vi har mottatt fra deg, inklusive våre forsendelseskostnader (med unntak for eventuelle ekstrakostnader som vi blir påført fordi du ved Bestilling valgte en annen forsendelsesmåte enn den billigste standard forsendelsesmåte som ble tilbudt av oss). Tilbakebetalingen vil skje uten forsinkelser og senest innen 14 dager fra vi mottar melding om at du har benyttet deg av angreretten til å kansellere Kontrakten. Tilbakebetalingen vil bli gjort via samme betalingsmåte som du benyttet ved Kjøpet, med mindre du valgte å kjøpe på oppkrav eller med mindre du uttrykkelig samtykker til en annen tilbakebetalingsmåte. Vi vil ikke belaste deg noen kostnader for tilbakebetalingen. Vi kan utsette tilbakebetalingen til vi har mottatt Varen i retur eller dersom du før det oversender oss dokumentasjon for at du har returnert Varen. Du er kun forpliktet til å kompensere oss for eventuelle verditap som oppstår som følge av din uforsiktige håndtering av Varen.
I tillegg til din lovbestemte angrerett i henhold til punkt 6 ovenfor, gir vi deg en avtalt rett til å returnere Varene de første 100 dagene etter at du mottok dem. Forutsetningen er at Varene fortsatt er samme tilstand som når de ble levert (original tilstand). Du er kun forpliktet til å kompensere oss for eventuelle verditap som oppstår som følge av din uforsiktige håndtering av Varen. Vilkårenes punkt 6.2. gjelder tilsvarende.

8.1.
Returretten er kostnadsfri for deg dersom du bruker returetiketten som følger med vår forsendelse eller som er tilgjengelig på vårt Nettsted (tilgjengelig for nedlasting www.ullapopken.no/no/retur/). I alle andre tilfeller, returnerer du Varene for egen regning. Hvis du returnerer varene til oss “på oppkrav”, kan vi motregne de eventuelle kostnader som dette påfører oss mot tilbakebetalingsbeløpet. All risiko knyttet til returforsendelsen påligger deg.

8.2.
Vennligst merk at vi, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning, ikke plikter å refundere deg fraktkostnader fra andre steder enn din opprinnelige leveringsadresse etter fra forsendelsessteder utenfor Norge.

8.3.
Returretten gjelder ikke for visse Varer, herunder personlige og intime, hvis du har brutt Varens forsegling. Årsaken er helsevern og hygiene. Slike Varer kan kun returneres dersom de er i samme forseglede tilstand som når du mottok dem. Du mottar heller ingen refusjon dersom Varene har blitt brukt utover kun åpningen; av Varer som ikke er i samme tilstand som de ble levert eller som er skadet. Dersom du ønsker å kunne benytte deg av returretten, er det derfor viktig at behandler Varene med aller største forsiktighet. Ved retur av Varene er det viktig at du benytter og vedlegger all originalemballasje samt alle instruksjoner og øvrige dokumenter som fulgte med ved Kjøpet. Vi vil, så snart vi har undersøkt din returforsendelse, gi deg beskjed om du har rett til refusjon av beløpene som er betalt. Du vil motta svar innen den tidsfrist som fremgår ovenfor.

8.4.

Tilbakebetaling av kjøpesum
I henhold til punkt 8.3. ovenfor, gjelder følgende for refusjon av Kjøpesum:

Ved kjøp på oppkrav
Tilsvarende beløp vil bli automatisk kreditert ved mottak av Varene på vårt lager. Vi krever gyldig SEPA-nummer for å kunne overføre pengene til deg via bank. Du kan notere IBAN-nummeret direkte på returseddelen eller sende det til vår Kundeservice (se kontaktdetaljener under punkt 2.2. ovenfor). Beløpet vil ellers bli kreditert din Kundekonto hos oss.

Ved oppgjør via kreditt- eller debetkort
Ved mottak av varene på vårt lager, vil vi umiddelbart sende en kreditnota til ditt kreditt- eller debetkortselskap slik at du kan få tilbakeført det du har betalt.

Ved oppgjør via PayPal
Etter å ha mottatt varene på vårt lager, vil vi umiddelbart sende en kreditnota til PayPal slik ast du kan få tilbakeført det du har betalt. Vær oppmerksom på at PayPal ikke foretar refusjon så lenge det verserer uenighet.

Vi fraskriver oss erstatningsansvar for alle tap og skader som ikke skyldes forsettlige eller grovt uaktsomme handlinger eller unnlatelser hos oss, våre juridiske representanter eller våre stedfortredende agenter.

Våre Varer er i henhold til Kontrakt så lenge de (1) samsvarer med den beskrivelse og kvalitet som fremgår av vårt Nettsted; (2) er egnet til det formål som Varer av angjeldende type normalt brukes til og (3) er av slik kvalitet som er vanlig og rimelig å forvente for angjeldende type varer. Våre Varer er laget av naturmaterialer og kan derfor ha individuelle variasjoner, bl.a. hva gjelder fibre, tekstur, knuter og farger mv. Slike variasjoner er naturlige og utgjør ikke feil eller mangler. Dette er variasjoner som er uunngåelige og som du aksepterer ved din Bestilling.

Bruken av vårt nettsted og kjøp av våre Varer medfører ingen overdragelse av våre og våre leverandørers immaterielle rettigheter (herunder opphavs- og varemerkerettigheter). Bruk av Nettstedet som går ut over alminnelig kundebruk, er kun tillatt med vårt skriftlige samtykke.

Bruken av vårt nettsted og kjøp av våre Varer medfører ingen overdragelse av våre og våre leverandørers immaterielle rettigheter (herunder opphavs- og varemerkerettigheter). Bruk av Nettstedet som går ut over alminnelig kundebruk, er kun tillatt med vårt skriftlige samtykke.

Vi forbeholder oss retten til å endre disse Vilkårene. Dersom du ikke aksepterer våre endrede Vilkår, vennligst avstå fra å benytte Nettstedet.

Bruken av Nettstedet i Norge og alle kontrakter som inngås fra Norge vedrørende kjøp av Varer for levering i Norge er regulert av norsk rett. Eventuelle tvister som oppstår mellom våre norske kunder og oss, har verneting i Oslo, Norge.


Status: Januar 2023