Firmainformasjon

Popken Fashion GmbH
Am Waldrand 19
26180 Rastede
Tel.: 800 122 38 (mandag til fredag fra 10:00 til 14:00)
E-post: service@ullapopken.no

Tingretten i Oldenburg HR B 120 726
Merverdiavgifts-ID: DE 152 739 137
Administrerende direktør: Thomas Schneider
Daglig leder: Barbara Arnold-Reinschmidt, Ralf Keller, Oliver Schepers

Samtlige data, tekster og bilder er eiet av Popken Fashion GmbH.
Bruk i næringsøyemed er bare tillatt med vårt samtykke.

Juridiske merknader
Europakommisjonen stiller til disposisjon en plattform med en nettbasert klageportal (ODR) som du finner under http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi er ikke forpliktet og ikke beredt til å delta i en tvisteløsningsprosedyre foran en voldgiftsnemnd for forbrukere.