Avbestilling og retur

Bestilte varer kan du stanse per telefon hvis de ikke ennå er blitt fakturert. Den lovmessige tilbakekallings- eller angreretten berøres ikke av retten til å stanse bestillingen.
Det juridiske formularet for tilbakekalling finner du i våre generelle salgsbetingelser (AGB) under www.ullapopken.no/no/vilkarogbetingelser, og i erklæringen om rett til tilbakekalling under www.ullapopken.no/no/angrerett.
Du har rett til å tilbakekalle denne bestillingen innen 14 dager, uten å oppgi noen grunn. Denne angrefristen på 14 dager gjelder fra den dagen du eller en av deg oppgitt tredje part, som ikke er transportør, har fått den siste varen i hende. For å benytte deg av tilbakekallingsretten må du informere oss, Ulla Popken GmbH, Am Waldrand 19, 26180 Rastede, Tyskland, telefon +49 80885765 (man. - fr. 10-14), e-postadresse service@ullapopken.no, ved en entydig erklæring (f.eks. et i posten avsendt brev, en telefax eller en e-post) om din beslutning om å tilbakekalle denne kjøpsavtalen. Du kan bruke det mønsterformularet for tilbakekalling som du finner under www.ullapopken.no/no/angrerett, men det er ikke påkrevd. For å overholde angrefristen holder det at du sender meldingen om benyttelse av retten til tilbakekalling før fristen utløper.
Ja, du kan sende ubrukte varer tilbake til oss uten å oppgi noen grunn innen returfristen, eller når du tilbakekaller kjøpsavtalen innen fristen for det. Pakk inn retursendingen og legg ved leveringsseddelen slik at du kan få beløpet godskrevet omgående. Viktig: Kleb regningens klistrelapp for returpakke over den eksisterende adresseetiketten på sendingen for å lette behandlingen.