Avbestilling og retur

Bestilte varer kan du stanse per telefon hvis de ikke ennå er blitt fakturert. Den lovmessige tilbakekallings- eller angreretten berøres ikke av retten til å stanse bestillingen.
Det juridiske formularet for tilbakekalling finner du i våre generelle salgsbetingelser (AGB) under www.ullapopken.no/no/vilkarogbetingelser, og i erklæringen om rett til tilbakekalling under www.ullapopken.no/no/angrerett.
Du har rett til å tilbakekalle denne bestillingen innen 14 dager, uten å oppgi noen grunn. Denne angrefristen på 14 dager gjelder fra den dagen du eller en av deg oppgitt tredje part, som ikke er transportør, har fått den siste varen i hende. For å benytte deg av tilbakekallingsretten må du informere oss, Ulla Popken GmbH, Am Waldrand 19, 26180 Rastede, Tyskland, telefon +49 80885765 (man. - fr. 10-14), e-postadresse service@ullapopken.no, ved en entydig erklæring (f.eks. et i posten avsendt brev, en telefax eller en e-post) om din beslutning om å tilbakekalle denne kjøpsavtalen. Du kan bruke det mønsterformularet for tilbakekalling som du finner under www.ullapopken.no/no/angrerett, men det er ikke påkrevd. For å overholde angrefristen holder det at du sender meldingen om benyttelse av retten til tilbakekalling før fristen utløper.
100 dagers returrett
Du kan innen 100 dager returnere varene gratis. Ubrukte varer kan du, uten å oppgi noen grunn, sende tilbake innen returfristen, eller heve bestillingen innen angrefristen. Pakk inn retursendingen og legg ved leveringsseddelen slik at du kan få beløpet godskrevet omgående. Viktig: Kleb regningens klistrelapp for returpakke over adresselappen på sendingen for å lette behandlingen. Returkostnadene beløper seg til 69 kr.